1. Inschrijvingen gebeuren online via www.funskills.be
 2. Inschrijvingen zijn pas definitief indien het volledige bedrag is betaald.
 3. In onderling overleg is het mogelijk om het bedrag gespreid te betalen.
 4. Annulatie:
  1. met doktersattest: min 2 dagen afwezigheid worden terugbetaald met aftrekking van €10 administratiekosten
  2. zonder doktersattest: uiterlijk 1 maand voor de start van het kamp, €25 annulatiekosten

Vóór of tijdens het kamp: 

  1. achteraf kan niet geannuleerd worden
  2. annulatie gebeurt via mail. Vermeldt telkens de gegevens van de deelnemer.
 1. Fun Skills behoudt het recht om bij te weinig inschrijvingen, het kamp te annuleren.
  De ingeschreven deelnemers worden hiervan schriftelijk verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.
 2. Groepsindeling
  1. de kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen van ongeveer 15 kinderen
  2. per 15 deelnemers voorzien we 1 begeleider
  3. elke leeftijdsgroep wordt door ons nog  willekeurig ingedeeld in 4 subgroepen (groen, geel, rood, blauw)
 3. De activiteiten starten om 9u, we vragen om tijdig aanwezig te zijn om het verloop niet te storen.
 4. De laatste activiteit eindigt om 16u, pas vanaf dan kunnen de kinderen afgehaald worden.
  Indien u uw kind vroeger wil ophalen, dient u dit 1 dag op voorhand te melden

 5. We vragen om bij aankomst en het afhalen van uw kind dit te melden, zo behouden we overzicht op wie er nog is en wie niet.
 6. Na het kamp bezorgen we aan elke deelnemer een attest voor de mutualiteit en een fiscaal attest voor de inbreng van de kosten voor kinderopvang.
 7. Bij ontoelaatbaar gedrag van een deelnemer zullen wij deze de verdere deelname aan het kamp/activiteit te ontzeggen, zonder terugbetaling.